Nový požadavek
Přijato
Předáno příslušnému oblastnímu oddělení KČT
Uzavřeno
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:červená kdo nahlásil:Vladimír Votlučka
nejbližší obec:Vlašim až Velký Blaníkdatum založení:28.10. 2023 (22:57:34)
název problému
Děravé značení
popis problému
Šel jsem po červené trase 0045 z Vlašimi na Blaník a divil jsem se. Už ve Vlašimi děravé značení u mateřské školy Vorlina - šipka ukazuje doleva, první cesta je slepá a na druhé není to, čemu se říká potvrzovací značka. Za TIM V Jinošově jde značka do kopce, ještě dole je jedna značka, další je až po dobrých 350 m na rozcestí (před ním!), pro protisměr vůbec nic. Lesní cesta přijde k silnici a kříží se s lesní cestou. Značka tam je - běžná pásová značka před křižovatkou, ale cesta odbočuje doleva. Zřejmě značkař neumí namalovat hrot šipky. V Kondraci, kde došlo k přeznačení (už se nechodí po silnici), je odbočení na obchozí cestu kolem kostela dost utajené (zase problém se šipkou??). Pod parkovištěm u Domu přírody Blaníku je dobře viditelná značka pro směr na Blaník, ale na křižovatce pod ní chybí značení pro protisměr (nebo nechybí, ale neviděl jsem ho). A ve stoupání na Blaník v závěrečné fázi, kde trasa vede terénem, který těžko nazvat cestou (a při sestupu od rozhledny rovněž), jsou značky vzdáleny od sebe jako na běžné lesní cestě.
řešení problému
Děkujeme. Vyřešeno. ZO BN
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:jiné
barva značky:žádná kdo nahlásil:Zdeněk Hellriegel
nejbližší obec:Loděnicedatum založení:27.10. 2023 (18:35:21)
název problému
neschůdnost cesty
popis problému
Červená značka asi 1 km SZ od obce Loděnice, úzká pěšina v příkré stráni, v jednom místě je provalená směrem ze svahu dolů. Místo se dá v terénu obejít jen s velkými obtížemi (stav zjištěný v červenci 2023). Možné řešení bych viděl v přeznačení - při další cestě tamtéž jsem využil modré značky a z ní neznačeného přechodu na červenou (v přiloženém obrázku vyznačeno oranžově přerušovaně). Trasa velmi dobře průchodná (v říjnu 2023) - pokud by červená vedla tudy, byl by problém s neschůdností odstraněn. Omlouvám se, že neuvádím odkaz na mapu - na stránkách mapy.cz se mi ho nepodařilo vytvořit. Děkuji za pozornost, kterou budete tomuto námětu věnovat.
řešení problému
Děkujeme. Problém již řešíme. ZO KL
kraj:Jihočeský krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:červená kdo nahlásil:Václav Hrdina
nejbližší obec:Nová Pec datum založení:25.10. 2023 (21:28:39)
název problému
upadlé směrovky ze stromu (2×)
popis problému
na Studničné a na Hraničníku jsou nejspíše uhnilé turistické rozcestníky, a jsou volně opřené o strom respektive hraniční mezník vedle na zemi
řešení problému
Už bylo vyřešeno. Jsou zde už nové dřevěné směrovníky - p. Hrdina byl informován mailem. Karel Markvart.
kraj:Královéhradecký krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:modrá kdo nahlásil:Roman Hubáček
nejbližší obec:Žďár nad Metujídatum založení:23.10. 2023 (16:29:43)
název problému
Chybná nadmořská výška u inf. cedule poblíž Ostaše
popis problému
U rozcestníku Samaritánka na modré tursitické značce mezi Ostašem a Českou Metují je uveden údaj 554 mnm. Realita bude o 40 m vyšší. Všiml jsem si toho při průchodu od České Metuje, i vrstevnice na Mapy.cz tomu nasvědčují.
řešení problému
Závada bude odstraněna objednáním nové tabulky místního názvu se správným údajem o nadmořské výšce a jejím vyvěšením do začátku hlavní turistické sezóny r. 2024
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:žlutá kdo nahlásil:Terezie Vachová
nejbližší obec:Uhřicedatum založení:23.10. 2023 (15:45:15)
název problému
Rozdvojené značení - žlutá Uhřice
popis problému
V obci Uhřice se žlutá značka rozdvojuje. Podle mapy.cz by měla vést pouze po silnici dále na Jetřichovice a v terénu je takto také značená. Nicméně na křižovatce naproti tvrzi je značená žlutě i odbočka, která vede ulicí na polní cestu a dále až do Bolešína (naznačeno na obrázku). V terénu jsou tedy značeny obě žluté varianty (ani jedna nejeví známky, že by byla zrušená, všechny značky jsou poměrně čerstvě obnovené). Je to matoucí. Tímto úsekem prochází Via Czechia a my i někteří jiní poutníci si zde značně zašli.
řešení problému
Tento stav byl pouze jeden den kvůli přeložce trasy do nově prosekané cesty mimo asfalt. ZO BN
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:zelená kdo nahlásil:Zdeněk Pražák
nejbližší obec:Pňovdatum založení:23.10. 2023 (15:13:05)
název problému
Chybějící TIM KO125
popis problému
TIM KO125 U slepého ramene na zelené značce nebyl nalezen
řešení problému
TIM je o pár desítek metrů jinde, ale nové směrovky jsou objednány. ZO KO
kraj:Plzeňský krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:žlutá kdo nahlásil:Matouš Vanča
nejbližší obec:Chříčdatum založení:23.10. 2023 (08:34:59)
název problému
Poškozená TIM v údolí Javornice
popis problému
Dobrý den, dvě sousední TIM v údolí Javornice mezi Krakovcem a Berounkou jsou poškozená. TIM Marek - chybí horní polovina s názvem TIM a směrovkou zelené do Chříče, dolní polovina pak drží pouze na dolních šroubech TIM Čertovec - dolní směrovka (žlutá směr Zvíkovec) je deformovaná a žel pokreslená hákovými kříži...
řešení problému
Směrovky a tabulky na uvedená TIM byly zadány do výroby a na jaře 2024 bude provedena oprava.
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:žlutá kdo nahlásil:Zdeněk Pražák
nejbližší obec:Přítokydatum založení:20.10. 2023 (09:45:52)
název problému
Chybný směr žluté značky
popis problému
směrovka žluté značky směřuje špatným směrem spolu se zelenou značkou na Kutnou Horu
řešení problému
Předáno technické skupině. ZO KH
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:červená kdo nahlásil:Eva Schlesingerová
nejbližší obec:Kamenný Přívozdatum založení:19.10. 2023 (15:53:26)
název problému
Dotaz na změnu turistického značení
popis problému
Za mostem v Kamenném Přívozu se objevila nově instalovaná podivná turistická značka ukazující nesprávný směr podle toku Sázavy. Původní značení vedoucí po silnici ve směru na Hostěradice bylo ale nedávno obnoveno. Které značení tedy platí? Prosím o vyřešení.
řešení problému
Odeslán dotaz na OÚ. ZO PZ
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:modrá kdo nahlásil:Josef J.
nejbližší obec:Beroundatum založení:15.10. 2023 (17:04:48)
název problému
Chybí modrá šipka při společném odbočení modré a zelené
popis problému
V Berouně na severním konci Goslarského mostu odbočují společně modrá a zelená TZT, je zde však jen zelená šipka (nedoprovázená modrou značkou jakoukoli). Zdravím. Josef J.
řešení problému
Děkujeme za nahlášení. Značkaři upozorněni a provedou opravu. ZO BE
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:zelená kdo nahlásil:Josef J.
nejbližší obec:Tetín u Berounadatum založení:15.10. 2023 (17:00:52)
název problému
Chybějící šipka při odbočení
popis problému
Zelená TZT Srbsko - Tetín se nad Tetínským vodopádem (pod ČOV) lomí téměř do protisměru. V tomto místě je umístěna pásová značka bez šipky, na středu přiloženého snímku, kterou si běžný uživatel vyloží jako pokračování údolím Tetínského potoka. Směrem do Tetína je vidět další značka, ale směrem do Srbska je značení silně zavádějící. Navrhuji značku uprostřed dodaného snímku předělat na šipku.
řešení problému
Děkujeme za nahlášení. Značkaři upozorněni a provedou opravu. ZO BE
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:zelená kdo nahlásil:Josef J.
nejbližší obec:Tetín u Berounadatum založení:15.10. 2023 (16:56:06)
název problému
Chybějící šipky při odbočení
popis problému
Zelená TZT ze Srbska odbočuje za rohem hřbitovní zdi z ulice Hájka z Libočan doprava podél hřbitovní zdi, šipky jsem si žádné nevšiml, fotografii přikládám. Kdo netuší předem trasu, ani by zde odbočení nečekal. Navrhuji šipky doplnit (pokud tam jsou a příliš nenápadné, pak umístit viditelněji).
řešení problému
Děkujeme za nahlášení. Značkaři upozorněni a provedou opravu. ZO BE
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:zelená kdo nahlásil:Josef J.
nejbližší obec:Tetín u Berounadatum založení:15.10. 2023 (16:51:35)
název problému
Šipka by nebyla zbytečná
popis problému
Dobrý den. Zelená TZT Srbsko - Tetín vede po silničce, která se na místě vyznačeném na mapě při odpojení od řeky obrací serpentinou téměř o 180°, přičemž rovně pokračuje polní cesta. V zatáčce je sloupek s cyklosměrovkami (mají asi dát najevo otočení do protisměru, ale i ony spíš působí jako ukazatel přímo pro opačný směr) a pásová zelená, při pohledu z cesty i na přiložené fotografii se zdá, že bez šipky. Nebylo by zbytečné doplnit pro oba směry šipky jasně sdělující, že TZT vede po silničce do téměř opačného směru, ne rovně polní cestou.
řešení problému
Děkujeme za nahlášení. Značkaři upozorněni a provedou opravu. ZO BE
kraj:Prahatyp požadavku:závada ve značení
barva značky:ostatní kdo nahlásil:Jakub
nejbližší obec:Praha-Hájedatum založení:15.10. 2023 (10:25:43)
název problému
Odbočení naučné stezky
popis problému
Dobrý den, byl jsem se dnes ráno projít kolem Milíčovských rybníků a na naučné stezce Milíčov je u odbočení nakreslena zelená šipka (na fotce označena číslem 1 a nebo v panoramě https://mapy.cz/s/damuvaduje ), která by takto u naučné stezky neměla vypadat. Tato šipka je zde (dle panoramy na mapy.cz) minimálně od roku 2021. Po odbočení je pak umístěna značka naučné stezky s „podivnou“ stříškou nad sebou (2; https://mapy.cz/s/pobotumafu ). Z opačného směru je pak značka odbočení opět taková zvláštní a myslím si, že by takhle také asi neměla vypadat (3; https://mapy.cz/s/mepobelula ). Prosím o nápravu těchto značek do správné podoby, připomenulo mi to rubriku „Jak by značení (ne)mělo vypadat“. Díky za to, co děláte. Jakub
řešení problému
NS neznačí KČT. Na základě grantu od MHMP značí soukromá osoba. A blbě. ZO AB
kraj:Moravskoslezský krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:modrá kdo nahlásil:Jan Lenart
nejbližší obec:Zbyslavicedatum založení:13.10. 2023 (19:25:03)
název problému
Chybná šipka doleva
popis problému
Dobry den, ve smeru od Zbyslavic na sloupku u rozcesti chybna sipka doleva (samolepici), i kdyz trasa vede rovne. Velmi matouci. J. Lenart
řešení problému
Děkuji za upozornění . Ověříme, napravíme. S.D.
kraj:Jihomoravský krajtyp požadavku:jiné
barva značky:žádná kdo nahlásil:Ludmila Pavlišová
nejbližší obec:Brno Řečkovicedatum založení:13.10. 2023 (13:19:55)
název problému
neschůdná část žluté trasy
popis problému
Při cestě po žluté značce ze Soběšic do Řečkovic se turista těsně před Řečkovicemi dostane k úseku, kde končí cesta a žlutá ho vede na velmi prudký a kluzký svah, kde není ani žádná pěšinka, jen uklouzaná hlína. Sestup je možný jen pro zdatnější jedince, s přidržováním se stromů a keřů. Pro člověka, který není místní, není snadné najít alternativní cestu, bylo by nutné vrátit se dále zpět. Navrhuji konec žluté vést jinudy nebo alespoň na rozcestí umístit upozornění.
Díky za všechny značky!
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:žlutá kdo nahlásil:Štěpán
nejbližší obec:Mníšek pod Brdydatum založení:12.10. 2023 (14:00:44)
název problému
Spadlé směrovky Stříbrná Lhota
popis problému
Směrovky Stříbrná Lhota položené na paletách poblíž nástupní zastávky bus. Dle mapy by měl být TIM u kapličky u výstupní zastávky. Fotku mám, ale v běžném rozlišení ji nelze nahrát.
řešení problému
Směrovky jsou zpět na stromě. Děkujeme. ZO PZ
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:jiné
barva značky:žádná kdo nahlásil:Miloslav Klvač
nejbližší obec:Uhlířské Janovicedatum založení:11.10. 2023 (21:08:45)
název problému
plánovač tras sestaví neexistující trasu
popis problému
Plánovač tras vyhledá zelenou trasu z Uhlířských Janovic(nám.) do Rataje nad Sáz.(zámek) v délce 11.5 km.Trasa má sice zelenou značku,ale je delší o 6 km,celkem tedy 17,5 km.Názvy rozcestníků během trasy nesedí.Výlet jsem měl naplánovaný tak,abych stihl odjet z Ratají veřejnou dopravou,navíc se 11.října stmívá po 18.hod,takže se do setmění nedala delší trasa ani stihnout.Musel jsem v polovině výletu cestu ukončit a vrátit se zpět k nejbližší zastávce veřejné dopravy,abych do setmění odjel a nemusel přespávat v lese.Za tmy se totiž špatně hledá značka.Mohl by se KČT se svým vyhledávačem podobných excesů do budoucna vyvarovat?Výlet jste mi podělali,během celé trasy jsem měl stres kam vůbec dojdu,jak se dostanu zpět atd.Velmi nepříjemný zážitek místo krásného podzimního výletu.
řešení problému
Plánovači předáme stížnost.
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:červená kdo nahlásil:Lenka Kukuča
nejbližší obec:Příhrazy - rozcestídatum založení:11.10. 2023 (20:25:20)
název problému
Červená trasa nevede ke zřícenině Hynšta
popis problému
Vydali jsme se dnes s dětmi ke zřícenině/modlitebně Hynšta, auto jsme nechali na parkovišti v Příhrazech. Podle ukazatele na rozcestníku (viz přiložené foto) jsme tam měli dojít po červené trase za 1 km. Nicméně najednou směrovka Hynšta zmizela a my nebyli, kde jsme být měli a chtěli. Nakonec jsme museli stáhnout nějaké turistické navigování a to nás dovedlo po modré trase k našemu vytyčenému cíli. Poprosila bych tedy o opravu značení až k Hynště. Děkuji.
řešení problému
Děkujeme za nahlášení. Už řešíme změny v okolí včetně směrovky na Hynštu od rozcestí s modrou. ZO MB
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:červená kdo nahlásil:Jan Martinec
nejbližší obec:Škvorecdatum založení:11.10. 2023 (18:02:41)
název problému
chybějící značka u změny směru trasy
popis problému
Dobrý den, při chůzi po červené značce z centra Škvorce na jih je třeba odbočit v Sadové ulici, ale nikde jsem neviděl šipku: ani po jedné straně, ani na rohu. Možná bývala za tím živým plotem? Stav v terénu odpovídá přiloženému obrázku. Pokud nelze vyznačit po stranách, šlo by alespoň vyznačit výrazně u schodiště, kterým trasa pokračuje? Děkuji za váš čas.
řešení problému
Děkujeme za nahlášení. Bohužel letos díky nemoci značkaře nedošlo k pravidelné obnově trasy. Napravíme co nejdříve a za problém se omlouvám e. ZO PY
kraj:Liberecký krajtyp požadavku:závada na směrovkách
barva značky:červená kdo nahlásil:Josef J.
nejbližší obec:Svébořicedatum založení:10.10. 2023 (21:26:28)
název problému
Chybná vzdálenost
popis problému
Dobrý den. Na směrovce CL056 Sedlo pod Ralskem je uvedena vzdálenost 200 m, v kilometráži na trasy.kct.cz dokonce jen 100 m, ale přišlo mi to podstatně déle. mapy.cz spočítají vzdálenost na 350 m, a to ještě pohled do leteckého snímku ukazuje, že trochu zkracují oproti skutečnosti. Zdraví Josef
řešení problému
Objednána nová směrovka.
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:modrá kdo nahlásil:Lenka Svobodová
nejbližší obec:Jablonnádatum založení:8.10. 2023 (21:14:54)
název problému
Spadlý strom s modrou značkou
popis problému
Dne 3.10.2023 jsem nahlásila hasičům spadlý strom přes silnici. Hasiči se postarali o odstranění stromu. Na likvidovaném stromu byla modrá turistická značka.
řešení problému
Děkujeme za nahlášení. Značku doplníme. ZO PB
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:závada na směrovkách
barva značky:žlutá kdo nahlásil:Radim Lněnička
nejbližší obec:Sadskádatum založení:6.10. 2023 (18:57:13)
název problému
Směrovka odpadla z rozcestníku
popis problému
Dobrý den, dnes ráno (6.10.2023) jsem šel kolem rozcestníku Sadská, jezero (KO179) a žlutou směrovku jsem viděl odpadlou na zemi. Přiložil jsem ji k patě stromu. Zatím by ji snad pořád jen stačilo znovu připevnit. Děkuji, s pozdravem Radim Lněnička
řešení problému
Děkujeme za nahlášení. Značkaři dojedou opravit. ZO KO
kraj:Liberecký krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:modrá kdo nahlásil:Zdeněk Míšek
nejbližší obec:Blíževedlydatum založení:4.10. 2023 (13:54:33)
název problému
Přeznačená trasa
popis problému
Původní modrá z Obroka do Holan je nejméně od rozcestí nad Kravími doly po Vlhošť přemalovaná na červenou, v mapě je stále modrá.
řešení problému
Dobrý den, děkuji Vám za informaci, ale v mapách.cz, kterým dáváme aktuální informace o změnách je to v souladu. Nevím z jaké mapy jste vycházel - my dáváme informace mapám.cz, které stav aktualizují průběžně a Trase, která vydává turistické mapy a ty se vydávají nové cca jednou za tři roky. Pokud máte vyznačenou trasu v mapách.cz, pak je dobré si je průběžně aktualizovat. S přáním hezkého dne Jaromír Růžička
kraj:Liberecký krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:zelená kdo nahlásil:Zdeněk Míšek
nejbližší obec:Blíževedlydatum založení:4.10. 2023 (13:44:58)
název problému
Špatné značení
popis problému
Trasa že Stranného na Hvězdu v prvním kilometru vede v terénu jinou cestou (tzv. Protesanou cestou), než je značená v mapě.
řešení problému
Dobrý den, v mapách, kterým na základě smluvních vztahů dodáváme informace o stavu v terénu je stav v mapách a v terénu v souladu. Opět nevím, kterou mapu máte na mysli. Pokud se jedná o mapy.cz, pak by bylo dobré, abyste si mapy.cz aktualizoval. V případě použití mapy KČT musíte počkat na nové vydání. S ostatními mapami nemáme nic společného a špatný zákres v jejich mapách je jejich chyba. S přáním hezkého dne Jaromír Růžička
kraj:Královéhradecký krajtyp požadavku:závada na směrovkách
barva značky:červená kdo nahlásil:Zdeněk Pražák
nejbližší obec:Lhota pod Libčanydatum založení:3.10. 2023 (14:31:02)
název problému
chybějící TIM HK084
popis problému
TIM HK084 Lhota pod Libčany, bus nebyl nalezen
řešení problému
Směrovky na TIM HK084 budou v zimě objednány a na jaře vyvěšeny
kraj:Kraj Vysočinatyp požadavku:závada ve značení
barva značky:zelená kdo nahlásil:Kateřina Trnková
nejbližší obec:Kozlovdatum založení:3.10. 2023 (12:55:33)
název problému
Kácení stromů s TZ
popis problému
Volal běsný turista, že na zelené TZ v úseku mezi rybníkem Horní Tis a obcí Kozlov se kácí a chybí značení. Prosím o prověření. Katka Trnková, KČT - ústředí
řešení problému
Bude prověřeno a v příštím roce proběhne plánovaná obnova tzt.
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:závada na směrovkách
barva značky:zelená kdo nahlásil:Zdeněk Pražák
nejbližší obec:Týnec nad Labemdatum založení:2.10. 2023 (15:51:18)
název problému
chybějící TIM KO115
popis problému
nenašel jsem na zastávce ČD tento rozcestník
řešení problému
Děkujeme za nahlášení. Pravděpodobně byl odstraněn. Zařídíme nový. ZO KO
kraj:Středočeský krajtyp požadavku:závada na směrovkách
barva značky:zelená kdo nahlásil:Zdeněk Pražák
nejbližší obec:Týnec nad Labemdatum založení:2.10. 2023 (15:47:22)
název problému
Chybějící TIM KO111
popis problému
Na Masarykově náměstí v Týnci nad Labem byly pokáceny lípy u Mariánského sloupu na kterých byly umístěny směrové tabulky. Na celém náměstí jsem nové směrovky nenašel.
řešení problému
Děkujeme za nahlášení. Zařídíme nápravu. ZO KO
kraj:Jihočeský krajtyp požadavku:závada ve značení
barva značky:červená kdo nahlásil:Petr Závacký
nejbližší obec:Skočicedatum založení:27.9. 2023 (12:19:38)
název problému
Turistická trasa přes soukromý pozemek
popis problému
Dobrý den, prosím o zrušení červené turistické trasy viz gpx příloha. Červená trasa vede přes neprůchozí cestu. Majitel pozemku ji zatarasil. Děkuji.
řešení problému
Trasu zrušit nechceme, jde po veřejné cestě. Náš značkař se tam byl podívat, z jedné strany je otevírací el. ohradník, z druhé jen ohradník. Bohužel majitel nebyl k zastižení - zjistili jsme si ho a budeme s ním jednat o tom, aby i na druhé straně dal otevírací ohradník. Zdraví Karel Markvart, KČT.