Značky mají pevně dané rozměry - Samotín

Malou značku, která nemá požadované rozměry je třeba opravit. V případě nevýrazného podkladu je třeba značku orámovat. Viz další obrázek.