Příliž nízko umístěná směrovka - Děčínsko

Směrovka pravděpodobně i s lištou, na které je namontována spadla ze stromu a nějaký turista ji zavěsil za vrut do kůry. Děkujeme za nahlášení i takovýchto závad. Včasná návštěva technické skupiny většinou směrovku zachrání a není třeba objednávat za nemalé peníze novou.