I značení je o lidech a jejich přístupu

Při souběhu dvou a více tras různých barev je třeba v celé délce souběhu značit v závazném formátu všechny barvy pod sebe. Jestliže při obnově jedné z tras značkař vyrobí novou značku, musí pod či nad ní umístit i ty zbylé. Nemá-li potřebnou barvu, vyznačí alespoň bílé upozorňovací pásy a místo barvy vepíše zkratku názvu barvy. Ale i takto nedokončená značka by měla mít tvar a rozměry.